போக்குவரத்து வசதிகள்

திண்டிவனம் - அன்னம்புதூர் (பஸ்பெயர்:லட்சுமிகிருஷ்ணா, பேருந்துபுறப்படும்இடம்- திண்டிவனம்டிப்போ, பேருந்துநிருத்தம்- அன்னம்புதூர்)
பேருந்துபுறப்படும்நேரம்-திண்டிவனத்தில்இருந்து

திண்டிவனம்- சித்தமூர்
(பஸ் பெயர்: அரசு பேருந்து
எண்: 17,
பேருந்துபுறப்படும்இடம்- திண்டிவனம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்,
பேருந்து நிருத்தம்-
கிருஷ்ணாபுரம்.)
(ஆஞ்சநேயர்
சிலைஅருகில்)
பேருந்துபுறப்படும் நேரம்-திண்டிவனத்தில்இருந்து

திண்டிவனம் - அன்னம்புதூர் (பஸ் பெயர்: அரசு பேருந்து
எண்: 26,
பேருந்துபுறப்படும்இடம்-திண்டிவனம்
(வசந்த & கோ அருகில்),                      பேருந்து நிருத்தம்- அன்னம்புதூர்)
பேருந்துபுறப்படும் நேரம்-திண்டிவனத்தில்இருந்து

07:40 AM

06:15 AM

05:30 AM

09:05 AM

12:30 PM

07:40 AM

10:45 AM

02:00 PM

 

12:50 PM

04:00 PM

 

02:40 PM

05:30 PM

 

04:30 PM

07:30 PM

 

06:30 PM

09:30 PM

 

08:15 PM

 

 

Get in Touch

SRINIDHEESWARAR TEMPLE TRUST
20/21, NEW COLONY MAIN STREET, WEST SAIDAPET, CHENNAI – 600015

info@Srinidheeswarar.com / srinidheeshwarar@gmail.com

(+91) 9444036534 / 9444036532

Follow Us

பூஜா சேவாக்கு முன்பதிவு செய்ய

குருபரிகாரஸ்தலமாக விளங்கும் ஸ்ரீ நிதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் குருபரிகார பூஜை, அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்கள் பெருக ஸ்வர்ணபுஷ்ப அர்ச்சனை செய்ய முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்

பதிவு செய்