செல்லும் வழி

a) Tindivanam to srinidheeswarar temple- Google map
https://goo.gl/maps/13dgGP1SCSBvTgVv7

b) Villpuram to srinidheeswarar temple- Google map
https://goo.gl/maps/Z3yCh5jBYrNH3x8N8

c) Pondicherry to srinidheeswarar temple- Google map
https://goo.gl/maps/9EVw8QJvSsENXVaNA

(All Location in single map) 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oMf64Vz7zQwZ4A7NO7Bk8QvS9JawT3RP&usp=sharing

 

SriNidheeswarar Temple

Annamputhur,
Tindivanam.

Get in Touch

SRINIDHEESWARAR TEMPLE TRUST
20/21, NEW COLONY MAIN STREET, WEST SAIDAPET, CHENNAI – 600015

info@Srinidheeswarar.com / srinidheeshwarar@gmail.com

(+91) 9444036534 / 9444036532

Follow Us

பூஜா சேவாக்கு முன்பதிவு செய்ய

குருபரிகாரஸ்தலமாக விளங்கும் ஸ்ரீ நிதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் குருபரிகார பூஜை, அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்கள் பெருக ஸ்வர்ணபுஷ்ப அர்ச்சனை செய்ய முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்

பதிவு செய்